หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
27.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07.08.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ และจำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11.07.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05.07.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20.06.2562 ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20.06.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องกำเนิดสัญญาณ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18.06.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็นเซอร์วัดแรงบิด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29.05.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโหลดความต้านทาน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29.05.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลความไวสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29.05.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดซอฟแวร์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14.02.2562 ประกาศราคากลางงานเช่ารถประจำตำแหน่ง
02.11.2561 แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0516.22/- ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
02.11.2561 พ.009/62 บันทึกขออนุมัติขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค)
02.11.2561 พ.008/62 แบบการโอนครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
02.11.2561 พ.007/62 การกำหนดตัวถ่วงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
02.11.2561 พ.006/62 แบบใบนำออก วัสดุ/ครุภัณฑ์
02.11.2561 พ.004/62 บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง(งานจ้างก่อสร้าง)
02.11.2561 พ.003/62 บันทึกรายงานขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
02.11.2561 พ.002/62 แบบใบเบิกวัสดุ
02.11.2561 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
13.08.2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ
13.08.2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
02.08.2562 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียด จำนวน 1 ชุด โดยวิธี e-bidding
18.07.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองเลเซอร์ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05.07.2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เพิ่มเติม)
28.06.2562 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียด จำนวน 1 ชุด
24.06.2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมป
05.06.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
10.05.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องบรรยาย ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.04.2562 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
03.04.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29.03.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโหลดตัวต้านทาน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27.03.2562 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26.03.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 1 ชุด โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
26.03.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองพื้นฐานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง