หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
15.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 138 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการซอฟท์แวร์ภาควิชาฯ จำนวน 1 งาน
11.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31.05.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7)
26.05.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18.05.2565 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18.05.2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
12.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ แบบพับได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดตรวจ ATK จำนวน 3,000 ชุด
05.01.2565 รายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
27.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด โดยวิธี e-bidding
08.11.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.09.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง วศ.๔๐๗ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๑ งาน
01.09.2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 เพิ่มเติม
26.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์เครือข่าย ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18.08.2564 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน 1 ชุด
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการศึกษา ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
18.08.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ
18.08.2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมพื้นกระเบื้องโถงทางและพื้นกระเบื้องห้องน้ำอาคารปฏิบัติการและวิจัย จำนวน ๑ งาน
16.08.2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ VDI ในการเรียนการสอน Cloud Computing 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16.08.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ครั้งที่ 4
16.08.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ครั้งที่ 3
16.08.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ครั้งที่ 2
16.08.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 11
16.08.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 10
16.08.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 9
03.08.2565 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสตูดิโอเสมือนจริงสามมิติ จำนวน ๑ งาน
27.07.2565 ร่างเอกสารจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ
27.07.2565 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมพื้นกระเบื้องโถงทางและพื้นกระเบื้องห้องน้ำอาคารปฏิบัติการและวิจัย จำนวน ๑ งาน
27.07.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ครั้งที่ 1
27.07.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 8
10.05.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (ครั้งที่ 6)