หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
05.01.2565 รายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
27.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด โดยวิธี e-bidding
08.11.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.09.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง วศ.๔๐๗ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๑ งาน
01.09.2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 เพิ่มเติม
26.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์เครือข่าย ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18.08.2564 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน 1 ชุด
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการศึกษา ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับห้องปฏิบัติการ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.08.2564 เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
10.08.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 180 ตัว
06.08.2564 ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงห้อง วศ.407 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04.08.2564 ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
04.08.2564 ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
27.07.2564 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน 1 ชุด
27.07.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างปูพื้นกระเบื้องยาง และทำเวทียกพื้น ห้อง 406 ชั้น 4 ตึกปฏิบัติการและวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05.04.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตั้งอไลน์เม้นท์มอเตอร์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
29.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์คู่ควบกับชุดทดลองเลเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
29.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมประมวลผลทางไฟฟ้าระดับสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 50 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
27.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด โดยวิธี e-bidding
20.12.2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมประมวลผลทางไฟฟ้าระดับสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
16.12.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบร่วมสำหรับการสอนเทคโนโลยีของระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์ระบบการผลิต 4.0 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดวัดปริมาณทางไฟฟ้าและทางกลของมอเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15.12.2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์คู่ควบกับชุดทดลองเลเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09.12.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
09.12.2564 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07.12.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมประมวลผลทางไฟฟ้าระดับสูง 50 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒