หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
31.05.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7)
26.05.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18.05.2565 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18.05.2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
12.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ แบบพับได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดตรวจ ATK จำนวน 3,000 ชุด
05.01.2565 รายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
27.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด โดยวิธี e-bidding
08.11.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.09.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง วศ.๔๐๗ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๑ งาน
01.09.2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 เพิ่มเติม
26.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์เครือข่าย ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18.08.2564 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน 1 ชุด
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการศึกษา ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับห้องปฏิบัติการ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.08.2564 เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
10.08.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 180 ตัว

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
10.05.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (ครั้งที่ 6)
23.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource Management) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะที่ ๒
15.02.2565 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาเดินสายระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.02.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 5
07.02.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ครั้งที่ 4
29.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์คู่ควบกับชุดทดลองเลเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
29.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27.12.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมประมวลผลทางไฟฟ้าระดับสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 50 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
27.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด โดยวิธี e-bidding
20.12.2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมประมวลผลทางไฟฟ้าระดับสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
16.12.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบร่วมสำหรับการสอนเทคโนโลยีของระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์ระบบการผลิต 4.0 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดวัดปริมาณทางไฟฟ้าและทางกลของมอเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)