หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
08.11.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.09.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง วศ.๔๐๗ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๑ งาน
01.09.2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 เพิ่มเติม
26.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์เครือข่าย ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18.08.2564 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน 1 ชุด
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการศึกษา ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับห้องปฏิบัติการ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.08.2564 เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
10.08.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
10.08.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 180 ตัว
06.08.2564 ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงห้อง วศ.407 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04.08.2564 ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
04.08.2564 ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
27.07.2564 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค จำนวน 1 ชุด
27.07.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างปูพื้นกระเบื้องยาง และทำเวทียกพื้น ห้อง 406 ชั้น 4 ตึกปฏิบัติการและวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05.04.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตั้งอไลน์เม้นท์มอเตอร์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29.03.2564 พ.005.63 แบบรายงานขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
17.11.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
03.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัสและแรงตึงผิว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03.12.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยอัลตร้าโซนิค ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01.12.2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมประมวลผลทางไฟฟ้าระดับสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01.12.2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30.11.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24.11.2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23.11.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23.11.2564 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23.11.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Maintenance Agreement (MA) IBM จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19.11.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์คู่ควบกับชุดทดลองเลเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19.11.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบร่วมสำหรับการสอนเทคโนโลยีของระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18.11.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18.11.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18.11.2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์ระบบการผลิต 4.0 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)